Utskrift   |   Logg inn

S-Anti-dsDNA, EliA

[S-Anti-dsDNA, EliA] $[$178$]$ (A) (Antistoff mot double-stranded DNA)
Indikasjon: Positiv S-Anti-dsDNA, Elisa. Mistanke om SLE (systemisk lupus erytematosus).
Referanseområde: $<$ 20 IU/mL
Tolkning: Analyse av anti-dsDNA gjøres primært med Elisa-teknikk dersom ANA-screening gir grunn til å analysere subspesifisiteter. Elisa-teknikken har imidlertid høy sensitivitet og noe mindre spesifisitet. Et eventuelt positivt funn blir derfor forsøkt verifisert med en EliA-test som regnes som meget spesifikk for SLE. Se Reumatologiske sykdommer.
Analytisk V.K.: Se separat tabell over Analysevariasjon


(Opprettet og sist endret 01.nov.2006)