Utskrift   |   Logg inn

Migrene med eller uten aura

  

Definisjon

Anfallsvis, (ensidig), pulserende, ledsaget av kvalme, lys- og lydskyhet. Evt. innledende aura-fenomener, som flimmerskotomer og eller andre nevrologiske utfall. Varighet 4-72 timer.

Ved migrene m/aura to anfall med følgende kriterier:
 • Ett eller flere reversible aurasymptomer
 • Utvikling av aurasymptomer i løpet av minst 4 min. eller flere i rekke.
 • Aura under 60 min varighet.
 • Hodesmerten kommer samtidig eller etterfølger auraen innen 60 min.
Ved migrene u/aura fem anfall med følgende kriterier
 • Varighet 4-72 timer
 • To av følgende kjennetegn: ensidig lokalisasjon, pulserende kvalitet, moderat eller sterk intensitet, forverres ved fysisk aktivitet.
 • Ledsaget av minst en av tilleggsymptomene: Kvalme/oppkast, lyd/lysskyhet, annen årsak til hodesmerte utelukket.
Symptomer/anamnese
 • Hodepinens lokalisasjon, karakter, ledsagende fenomener, debutalder, varighet, døgnvariasjon.
 • Psyko-sosiale stressfaktorer, arbeidsstillinger, utløsende mekanismer.
 • Medikamentforbruk – relatert til menstruasjonscyclus - p-pillebruk.
 • Tidl. Hode eller nakkeskader? Andre sykdommer av betydning?
 • Familienanamnese
 • Psykiske lidelser - ofte sammenheng med angst og depresjoner.
Undersøkelse i allmennpraksis
 • Grundig anamnese er nøkkelen til riktig diagnose! Anfallskalender skal brukes i utredning og behandling.
 • Forsøke kartlegge utløsende faktorer - alkohol, søvn, stress og matvarer etc.også som del av behandlingen.
 • Ingen lab us. eller spesifikke us. av diagnostisk betydning
Behandlingsforslag
 • Anfallsbehandling ved migrene: Prøv først vanlige analgetika (ASA, NSAID, paracetamol) evt. i kombinasjon med Afipran. (som tas 15 min. før smertestillende)  Ved sterk kvalme kan en forsøke med NSAID supp.
 • Er det mulig å sanere uheldige faktorer?  Som over nevnt -  enkelte matvarer - alkohol etc. Mere regelmessig livsstil, søvnrytme, avspenningsøvelser etc.
 • Dersom ikke effekt nok. Forsøke triptaner – selektive 5HT-antagonister. Vanligvis rask innsettene effekt og effektive også når de tas et stykke ut i anfallet. Ingen effekt tatt i aurafasen.  Ved langvarige anfall kan kombineres med NSAID.
 • Legemidler Se retningslinjer LegmiddelverketMedikamentell profylakse
 • Betalblokkere har god effekt på anfallshyppighet og intensitet og regnes som førstevalg. Start med lave doser og øk gradvis - effekten kommer gradvis - revisjon etter 2-3 mnd.
 • Angiotensin II reseptor blokker - antakelig lik effekt som betablokker -  Atacand 8 mg økende til 16mg etter 1 uke - ingen refusjonsordning.
 • Ved samtidig spenningshode og søvnproblemer - kan være aktuelt med Sarotex 10-50 mg vesp.
Komplikasjoner
Medikamentoverforbruk - medikamentbetinget hodepine.

Henvisning til spesialist
 • Dårlig behandlingseffekt
 • Atypiske symptomer - usikker diagnose
 • Betydelig forverring av hodesmerte økende over få uker - økning i frekvens
 • Hodepine som gir mistanke om annen bakenforliggende hendelse/sykdom
 • Hodepineproblematikk etter fylt 50år - vurdere videre utredning
 • Aura alltid samme side og uten etterfølgende hodepine.

Porta Medica redaksjonen mars 2010.

 

Nyttige lenker

Menstruell migrene - Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2575-8

Migrene  - Norsk legemiddelhåndbok

Hodepinekalender utarbeidet av HCPC Norge og Norges MigreneforbundPasient informasjon

Migrene - Helsebiblioteket(Opprettet 12.jan.2004, sist endret 15.nov.2011)