Utskrift   |   Logg inn

Lungeemboli

  
Definisjon
Potensielt fatal tilstand med ubehandlet letalitet opp mot 30% og behandlet opp mot 10%. Diagnosen er vanskelig da symptomene er uspesifikke og tilgjengelige tester og undersøkelser har betydelige begrensninger. Forekommer oftest hos eldre vanligst fra midt i 60-årene, men kan oppstå hos både unge og gamle. Det anslås at 10 000-15 000 pasienter rammes hvert år. Forårsakes oftest av løse tromber fra dype vener i bekken og underekstremitetene, men kan også oppstå etter hjerteinfarkt, atrieflimmer og større operasjoner. Man antar at ca. ¼ av dødsfall i et sykehjem skyldes lungeemboli.

Symptomer/anamnese
 • Oftest ingen eller ukarakteristiske lungefunn, og symptomene er avhengige av lokalisasjonen.
 • Vanligste symptomer er dyspnoe, palpitasjoner, brystsmerter, engstelse, tretthet, "elendighetsfølelse."
 • Se etter dyp venetrombose som ofte forekommer samtidig.
 • Ved massiv lungeemboli har pasienten tachypnoe, venestase og venøs halspuls, samt dyspnoe, brystsmerter, og i alvorlige tilfeller sjokksymptomer med sirkulatorisk kollaps.
 • De mindre lungeemboliene har ofte et subakutt forløp med vage symptomer, ofte bare uro eller angst.
 • Ofte sting i brystet, hoste, blodig oppspytt og noe dyspnoe.
 • Spør etter anamnestiske holdepunkter for økt risiko og lete etter utløsende årsaker, deriblant røykevaner, p-pillebruk og østrogenbruk og familiær opphopning av tromboembolisk sykdom.
 • Differensialdiagnostisk må man skille fra angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt, pneumoni, pneumothorax, arytmi, astma, hyperventilasjon.
Utredning i allmennpraksis
 • Det viktigste er å tenke på muligheten av lungeemboli ved uklare tilstander.
 • Blodprøver har liten verdi for diagnosen, men er viktig for å differensiere mot andre tilstander, som for eksempel infeksjoner eller hjerteinfarkt. D-dimer har høy sensitivitet men lav spesifisitet.  Neg. D-dimer taler imot akutt trombose. En betydelig forhøyet D-dimer har større prediktiv verdi enn en lav. Brukes i utredningsalgoritmer til å utelukke DVT og lungeemboli.
 • EKG er vanligvis normalt, men kan vise typiske forandringer for lungeemboli (S1-Q3-T3 mønster). EKG er viktig for å utelukke hjerteinfarkt, akutt perikarditt og arytmi.
Behandlingsforslag/terapivalg i allmennpraksis:
 • Mistanke om lungeemboli skal medføre øyeblikkelig henvisning til sykehus, ofte må lege medfølge under transporten.
 • Gi oksygen og morfin ved behov ved smerter eller angst

Henvisningskriterier
 • Henvises som øyeblikkelig hjelp.


Diverse: Statens helsetilsyn hadde i perioden 2000-2003 6 saker med fatal utgang av kvinner yngre enn 50 år hvor det ble klaget over mangelfull diagnostisering.

Kilder:

Legemiddelhåndboka 2010,  NEL 2011.

Revidert Porta Medica redaksjonen 2011

 

 

 

 

Nyttige lenker

Lungeembolisme - Legemiddelhåndboka

D-dimer - Blåboka

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningsalgoritme:
(Opprettet 28.jun.2005, sist endret 20.sep.2011)